Vi har investerat i

Vårt Snickeri

Vi har investerat i ny traverskran

I veckan har vi färdigställt och provkört vår nya travers kran. I fortsättningen kommer vi att bygga väggsektioner och andra byggdelar på spikbord för att sedan med hjälp av kranen montera dessa på husmodulen. Jag räknar med att detta kommer att effektivisera  och underlätta arbetet i vår produktion avsevärt samt ha resurser att möta en ökad efterfrågan på nyckelfärdiga attefallshus, bastustugor, förgårdar och andra komplementbyggnader.

Vi kan nu också på ett rationellare sätt tillverka prefabricerade byggsatser som garage, fritidshus, attefallshus mm samt inom ramen för vårt kunnande åta oss större projekt.

Varmt välkommen med Din förfrågan.

Tel. 070-658 27 18

stefan@sandbergssag.se

 

Vi levererar nyckelfärdiga attefallshus till hela Sverige